Home

Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek

Datum: 17-11-2020  

Patiëntervaringsonderzoek maart 2021

Alle huisartsenpraktijken zijn via bijgaande voorlichtingsbrief geïnformeerd over het patiëntervaringsonderzoek dat wij als zorggroep periodiek gaan uitvoeren om de huisartsenpraktijken regionaal te faciliteren. Het onderzoek zal starten in maart 2021 en elke 3 jaar plaatsvinden.

Doel patiëntervaringsonderzoek
Huisartsenpraktijken willen uiteraard de beste zorg aanbieden. Dat kan niet zonder de inbreng en feedback van de patiënt. Wat gaat goed en wat kan eventueel beter? De uitkomsten van het patiëntervaringsonderzoek bieden de huisartsenpraktijken de mogelijkheid om te werken aan verbeterpunten van kwaliteit van zorg. Ook de samenwerking met andere zorgprofessionals in de eerstelijnszorg kan hierdoor sterker worden.

Hoe vindt het onderzoek plaats?
Gestart wordt met een onderzoek onder de ketenzorgpatiënten (DM2, COPD en CVRM).

De patiëntervaring zal gemeten worden met de ‘PREM Chronische Zorg’, een digitale vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Vragen?
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het patiëntervaringsonderzoek dan kunt u contact opnemen met Cindy Groot, projectleider, via e-mail c.groot@zorggroepsez.nl of via telefoonnummer 0299-416159.

Bijlagen
Voorlichtingsbrief huisartsen
Flyer
Poster


  Deel op LinkedIn


Aanbevolen sites