Home

Toekomstbestendige Huisartsenzorg 2021

Toekomstbestendige Huisartsenzorg 2021

Datum: 10-06-2021  

Meer persoonsgerichte zorg met Positieve Gezondheid.

Afgelopen najaar heeft het Zilveren Kruis huisartsen geïnformeerd over een nieuwe financieringsmogelijkheid: Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Met een aantal enthousiaste zorgverleners in onze regio is HZW SEZ aan de slag gegaan met de invulling hiervan. In de online thema-avond van de ALV op 13 april jl. ging het ook over toekomstbestendige huisartsenzorg.

Persoonsgerichte zorg 

We willen in Zaanstreek Waterland vanuit Toekomstbestendige Huisartsenzorg graag inzetten op meer persoonsgerichte zorg door middel van het concept Positieve Gezondheid. Een meer holistische benadering van de patiënt. De huisarts of praktijkondersteuner kijkt samen met de patiënt naar de brede hulpvraag. Op die manier wordt de patiënt begeleid naar de juiste plek (incl. sociaal domein), en houdt de patiënt de regie.

Wat houdt deelname in?

 1. (Digitale) Startbijeenkomst gezamenlijk met andere deelnemende praktijken (1 uur)
 2. Informatie en scholing over het concept Positieve Gezondheid en een andere aanpak in gespreksvoering (2 uur)
 3. Selectie van een patiëntengroep maken voor deelname
 4. Gedurende 3 maanden (verlengde) consultvoering met de geselecteerde patiënten volgens het concept van Positieve Gezondheid
 5. Begeleiding op maat vanuit HZW SEZ bij de huisartsenpraktijk en tussentijdse evaluatie
 6. Na 3 maanden een uitbreiding van de patiëntenselectie
 7. Na 6 maanden een eindevaluatie met alle deelnemende praktijken (1 uur)

Er zijn mogelijkheden voor coaching-on-the-job, intervisie en er kan natuurlijk meegedaan worden aan de reguliere scholing zoals ‘Regie voor 2’; zie voor de data onze scholingsagenda.

Wat kan deelname de zorgverlener en zijn patiënt brengen?

 • De zorgverlener is in staat een ander gesprek te voeren en daarmee in te spelen op de persoonlijke behoefte van de patiënt
 • De patiënt voelt zich beter begrepen en door een andere aanpak ervaart de patiënt minder ziektelast, meer vitaliteit en meer regie
 • Inzet van een 1-uurs consult door de huisarts of praktijkondersteuner
 • Multidisciplinaire samenwerking om aan de hulpvraag van de patiënt te kunnen voldoen
 • Een positieve werkbeleving voor de zorgverleners

Ervaringen Persoonsgerichte chronische zorg
Ervaringen met persoonsgerichte zorg van huisartsen en praktijkondersteuners van zorggroep RCH, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en zorggroep DOH. >> Bekijk de video

Lees op de website van Institute for Positive Health (IPH) het interview met huisarts en auteur Hans Peter Jung over het handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk.

Vergoeding

Voor deelname aan Toekomstbestendige Huisartsenzorg ontvangt de praktijk €3,16 per ingeschreven patiënt voor het jaar 2021, naar rato van het startmoment. De vergoeding geldt dus voor uw hele praktijkpopulatie. Voor het ontvangen van de vergoeding geeft HZW SEZ de AGB-code van de praktijk door aan Zilveren Kruis. De verwachting is dat HZW SEZ de kassiers functie krijgt. Dat betekent dat wij de totale vergoeding krijgen en het huisartsendeel wordt door HZW SEZ uitbetaald aan uw praktijk.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid omvat een bredere kijk op gezondheid waarbij de nadruk niet op een aandoening alleen ligt, maar vooral op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hierin is het belangrijk dat de zorgverlener niet alleen uitgaat van ziekte en zorg, maar ook van gezondheid en gedrag. Zo draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Door de patiënt in zijn kracht te zetten, zorg je ervoor dat patiënten zelf meer regie nemen voor hun eigen gezondheid en kwaliteit van leven.

Positieve Gezondheid gebruikt het spinnenweb als een tool. Dit spinnenweb omvat verschillende levensgebieden en kan als gespreksinstrument gebruikt worden. Overigens is het spinnenweb ook verkrijgbaar voor kinderen, jongeren en is er een eenvoudige versie beschikbaar voor bijvoorbeeld laaggeletterde patiënten.

Aanmelden en meer informatie

Neem contact op met Anna Voskamp (projectcoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg) via info@zorggroepsez.nl of 0299 41 61 59.

Meld je uiterlijk maandag 28 juni aan o.v.v.:

 • de AGB-code van de praktijk
 • jullie contactpersoon incl. telefoonnummer en e-mailadres


  Deel op LinkedIn


Aanbevolen sites