Nieuws

Probleemgedrag bij ouderen met of zonder dementie

Probleemgedrag bij ouderen met of zonder dementie

Datum: 05-09-2021  

Interview met Job van Amerongen een van de docenten van Probleemgedrag bij ouderen met of zonder dementie.

Op donderdag 7 oktober geeft Job van Amerongen samen met anderen de nascholing Probleemgedrag bij ouderen met of zonder dementie. Inschrijven kan via de website van DOKh.

Waar komt je bevlogenheid voor de doelgroep vandaan?
In 2006 heb ik binnen de GGZ bewust gekozen om met mensen met dementie te gaan werken. Dat was op een dagbehandeling voor mensen met een neuropsychiatrisch beeld. (dementie met psychiatrische comorbiditeit) De - overigens ongemeen boeiende - wereld van de acute psychiatrie was me te hectisch geworden. Ik meende met tact, optimisme en geduld over persoonlijke eigenschappen te beschikken die me geschikt maakte voor de dementiezorg. Dat bleek een juiste inschatting. Zeer behulpzaam bij mijn 'inburgering' in de dementiezorg bleek ook mijn vermogen om te denken in 'mogelijkheden' in plaats van 'beperkingen'.
Hoe vaak moet de muziektherapie worden gegeven?
Ik werk heel veel met muziek, maar ik ben nadrukkelijk geen muziektherapeut. Overigens verkeert het huis waar ik werk in de gelukkige omstandigheid over twee muziektherapeuten te beschikken. Zij musiceren voor en met mensen met dementie, altijd met een behandeldoelstelling. (gedragsbeïnvloeding, vertragen cognitieve achteruitgang, stemming beïnvloeding) Ik probeer in mijn huidige werk muziek te integreren in het dagelijks verpleeghuisleven. Tijdens de adl-zorg en in het activiteitenprogramma. Ook tijdens mijn werk voor de dagbehandeling ben ik veel bezig geweest met muziek. Als het verbale contact stagneert, biedt muziek andersoortige mogelijkheden tot contact. Daarnaast beïnvloedt muziek de stemming. Daarbij is een misvatting dat muziek een 'vrolijkmaker' is. Het kan soms juist ook de mensen met geblokkeerd verdriet de mogelijkheid bieden om verdriet te hebben. Ik vertel er graag meer over tijdens de workshop op 7 oktober.
Wat kan een mantelzorger zelf doen in de therapie?
De mantelzorger kan samen met de naaste met dementie naar muziek luisteren. Muziek creëert intimiteit en helpt contact te maken, juist ook waar dat contact minder vanzelfsprekend is of wordt. Samen musiceren en samen zingen kan ook van grote waarde zijn. Musiceren is wellicht niet voor iedereen weggelegd, voor zingen geldt dat wel. Wat te denken van de mevrouw die het vermogen tot verbaliseren kwijt is, maar wel nog kan zingen? Een enorme vergroting van het gevoel voor eigenwaarde.

Op donderdag 7 oktober geeft Job van Amerongen samen met anderen de nascholing Probleemgedrag bij ouderen met of zonder dementie. Inschrijven kan via de website van DokH.

Job van Amerongen (57) werkt als psychiatrisch verpleegkundige in de verpleeghuiszorg. (Stichting Brentano) Hij deed zijn opleiding bij psychiatrisch ziekenhuis 'Vogelenzang' in Bennebroek, het huidige Ggzingeest. Na vele arbeidzame jaren binnen de GGZ heb ik in 2OII de overstap gemaakt naar het verpleeghuis. Eerst als verpleegkundige op een dagbehandeling voor mensen met dementie en nu in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Mijn aandachtsgebieden zijn welzijn en welbevinden voor mensen met dementie en alles wat met familiebeleid te maken heeft.

 

Dit interview is geschreven door DOKh.


  Deel op LinkedIn


Aanbevolen sites