Nieuws

Transmuraal zorgpad osteoporose

Transmuraal zorgpad osteoporose

Datum: 21-12-2021  

Update #2

Doel project

  • Fractuurpreventie in de Zaanstreek te verbeteren door transmurale samenwerking tussen zorgverleners te optimaliseren.
  • Een geoptimaliseerd transmuraal zorgpad voor osteoporose te ontwikkelen waarmee patiënten beter worden geïdentificeerd, gediagnosticeerd, begeleid en behandeld.
  • De meerwaarde van een digitaal zorgpad onderzoeken om de uitwisseling van informatie tussen eerste en tweede lijn te optimaliseren.

0-meting
Afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de 0- meting in het ZMC. Ook bij de huisartsen zijn we op zoek geweest naar data en hoe we deze kunnen meten. Hoogstwaarschijnlijk kan de 0-meting van de huisartsen via VIPLive; een digitale en regionale samenwerkingstool die de huisartsenzorg inzet voor verschillende doeleinden. Dit  zullen we de komende weken verder uitwerken.

Proces ziekenhuis
De komende weken zullen we een werksessie gaan plannen met alle betrokkenen bij het deel van het proces wat binnen de muren van het ziekenhuis gebeurt: vanaf de SEH tot aan de start van behandeling op de poli. Daarna zullen werksessies volgen waarin het proces tussen ziekenhuis en huisartsen verder wordt uitgewerkt.

Workshop uitkomsten
Om succes te meten, willen we onderzoeken wat belangrijke uitkomsten zijn voor de patiënt. Er bestaat een uitkomstenset voor osteoporose, maar deze focust zich alleen op het eerste jaar na diagnose. We gaan een werksessie organiseren, waarin we de bestaande uitkomstenset  uitbreiden naar de eerste lijn en langere termijn follow-up. De werksessie (3 uur) met specialisten, huisartsen en patiënten zal plaatsvinden eind januari/begin februari en begeleid worden door de VBHC consultant van Amgen.

Derk Runhaar betrokken huisarts
Derk Runhaar is gestart als Transmuraal Coördinator Zaanstreek en zal vanaf 2022 aansluiten bij dit project.

Ontwerpfase en digitale ondersteuning zorgpad
Na de werksessies over het zorgpad zullen we onderzoeken welke vorm van digitale ondersteuning bij het zorgpad past. Op dit moment staan er drie leveranciers op een shortlist:
• Luscii, de app die in het ZMC wordt gebruikt;
• VIPLive, de digitale ondersteuning beschikbaar in de huisartspraktijken;
• Awell Health, een partij gespecialiseerd in het ontwerpen van zorgpaden en verbinden van de achterliggende systemen van zorgverleners.
De laatste stap voor de implementatie kan starten, is het maken van afspraken over de mogelijke impact op de verschillende zorgverleners.

Gedrevenheid
Het is uniek dat wij met huisartsen en ziekenhuis bij elkaar zitten met een flinke gedrevenheid om de zorg voor een patiëntengroep te verbeteren.

Vragen?
• ZMC – Muriëlle Schagen - schagen.m@zaansmc.nl - 075 650 7724
• HZW SEZ – Cindy Groot - c.groot@zorggroepsez.nl - 0299 41 61 59
• Amgen – Ronald Vollebregt - Ronald.Vollebregt@amgen.com - 06 11 72 85 20

 

 


  Deel op LinkedIn


Aanbevolen sites