Home

Nieuwe privacywet

Nieuwe privacywet

Datum: 20-03-2018  

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).  Voor u als huisarts heeft deze nieuwe wet grote gevolgen. Een flink aantal dingen in uw praktijkvoering zal moeten veranderen om te blijven voldoen aan de nieuwe eisen.

Zorggroep SEZ is samen met HONK (Alkmaar), DokH en Zorgring een initiatief gestart om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dat kunt u op deze pagina gewijd aan de AVG terugvinden.


  Deel op LinkedIn


Aanbevolen sites