Kennisbank

No-show richtlijn ketenzorg

No-show richtlijn ketenzorg

Richtlijn hoe om te gaan met ketenzorgpatiënten die herhaaldelijk niet verschijnen.

Het doel van de richtlijn is om meer helderheid te geven in het beleid ten aanzien van de groep patiënten die niet goed te motiveren lijkt tot het op controle komen in het kader van gereguleerde (keten)zorg.

Als bijlage bij deze richtlijn zijn er de volgende documenten, die u zelf kunt aanpassen voor uw praktijk.


  Deel op LinkedIn

Direct naar:

Download.png