Zorgprogramma integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Waarom zorg voor kwetsbare ouderen?
De komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg aan deze doelgroep vraagt om een meer proactieve werkwijze. Zorggroep SEZ en HZW hebben een visie op ouderenzorg gevormd en vervolgens een zorgprogramma kwetsbare ouderen ontwikkeld. Dit programma beschrijft hoe de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk in samenwerking met partners in zorg en welzijn kan worden uitgevoerd.

Versterken van de (geriatrie)samenwerking
Door gezamenlijk de zorg voor kwetsbare ouderen zo optimaal en toekomstbestendig te organiseren, ontvangt de oudere de juiste zorg, passend bij zijn/haar wensen en behoeften door de juiste zorgverlener. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn worden tijdig gesignaleerd en geadresseerd, waardoor crisissituaties worden beslecht en opnamen in ziekenhuis of verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Daarvoor worden de huisarts en praktijkondersteuner zo ondersteund dat de verwachte toename in zorg beter ondervangen kan worden. Met als gevolg dat de toenemende druk op de huisartsenpraktijk (in zowel tijd als in deskundigheid) verantwoord kan worden opgevangen.

Start ouderenzorg met zes stappen
Binnen het zorgprogramma is een leidraad ouderenzorg ontwikkeld, die in zes praktische stappen beschrijft hoe integrale ouderenzorg door de huisartsenpraktijk kan worden vormgegeven; van vroegsignalering tot digitale multidisciplinaire samenwerking. De onderstaande illustratie geeft de zes stappen weer met ondersteunende tools: actieve links naar documenten of relevante websites.

Ondersteuning en verbinding
Zorggroep SEZ en HZW ondersteunen huisartspraktijken met het zorgprogramma en verbinden partijen om regionale ouderenzorg te versterken. Inmiddels zijn 72 huisartsenpraktijken aangesloten bij het zorgprogramma kwetsbare ouderen. SEZ biedt ondersteuning en begeleiding aan praktijken bij het implementeren en het uitvoeren van het programma. SEZ monitort de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen, signaleert knelpunten en pakt deze samen met partijen op.

Nascholingen
SEZ en HZW bieden gezamenlijk scholingen voor huisartsenpraktijken (en eventueel hun netwerkpartners). Op de scholingsagenda van SEZ staan alle geplande nascholingen vermeld.

Documentatie en ondersteuningsmaterialen rondom thema's in de ouderenzorg
Binnenkort wordt de rubriek ouderenzorg verder gevuld met informatie over verschillende onderwerpen, zoals dementie, vallen en medicatieveiligheid. Via de nieuwsbrief van SEZ en HZW worden de huisartsenpraktijken hierover geïnformeerd.