Bloedonderzoek (DM2)

Onderdeel van de zorg voor diabetes is het jaarlijkse bloedonderzoek. U ontvang hiervoor een labformulier van de huisartsenpraktijk. U moet nuchter zijn als uw bloed wordt afgenomen. Nuchter houdt in dat u 8 uur voor bloedafname niet mag eten (ook geen kauwgom) en drinken, behalve water. Meestal wordt het bloed daarom vroeg in de ochtend afgenomen. Overlegt u met uw huisarts of praktijkondersteuner of u uw medicatie moet innemen of niet.

De huisartsenpraktijk vertelt u waar het dichtsbijzijnde prikpunt is voor bloedafname.

Urineonderzoek

Jaarlijks moet u in het kader van de diabeteszorg ook uw urine laten onderzoeken. Door urineonderzoek kunnen stofwisseling- en nierziekten worden opgespoord. Voor het urineonderzoek is het opvangen van de eerste ochtendurine meestal voldoende. Deze urine is namelijk zeer geconcentreerd (vaak donkerder van kleur). Houdt u voor het opvangen de tijd aan dat u normaal opstaat. Voor alle urine geldt dat deze binnen 2 uur na het opvangen op het laboratorium moet zijn voor een goed resultaat.

Waar bloedprikken en wat kost het?

Bloedonderzoek in het kader van het ketenzorgprogramma diabetes wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. In de regio's Zaanstreek en Waterland wordt het bloedonderzoek uitgevoerd uitgevoerd door huisartsenlaboratorium SALT. In de regio Midden-Kennemerland kunt u terecht bij een prikpunt van SALT, bij Medial en bij het Rode Kruis Ziekenhuis. SALT heeft met deze organisaties hierover afspraken gemaakt.

bloed.jpg