COPD ketenzorg

Uw huisarts stelt de diagnose COPD. Hij/zij of de praktijkondersteuner vertelt u vervolgens over ketenzorg. Ketenzorg betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, om u de beste behandelingte geven. Via de zorggroep werken huisartsen samen met andere zorgverleners. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met diëtisten, fysiotherapeuten, het laboratorium (SALT) en de specialisten uit het ziekenhuis

Als u weinig last heeft van uw COPD vindt de COPD-zorg plaats in de huisartsenpraktijk. Als u in de huisartsenpraktijk onder controle bent, is uw huisarts of praktijkondersteuner uw aanspreekpunt. Minimaal 1x per jaar komt u op de praktijk voor controle. De huisarts of praktijkondersteuner geeft u mogelijk medicijnen, adviseert over leefstijl en verwijst u soms naar andere zorgverleners. Indien nodig overlegt uw huisarts met de specialist (longarts) uit het ziekenhuis.

Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt voor een zorgprogramma (keten) voor mensen met COPD. Hierin staat welke zorg geleverd wordt, door wie en tegen welke vergoeding. Hiermee wordt de kwaliteit van de zorg bewaakt.

In het zorgprogramma COPD wordt alle zorg omschreven:

 • waaruit bestaat de zorg, op welke punten vindt controle plaats.
 • hoe vaak en wanneer vinden deze controles plaats
 • bij welke uitslagen vervolgactie of doorverwijzing
 • welke zorgverleners zijn betrokken
 • het zorgprogramma COPD voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Doel
Het doel van ketenzorg COPD is:

 • Gericht op de aandoening COPD
 • Verminderen van klachten
 • Verbeteren van inspanningsvermogen
 • Normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1)
 • Voorkomen van exacerbaties (longaanval)
 • Uitstellen of voorkomen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid
 • Verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven
 • Tevreden patiënt
 • Efficiënte en betaalbare ketenzorg
 • Goede samenwerking tussen uw behandelaren

Voor zorg die binnen het ketenzorgprogramma COPD verleend wordt, geldt het eigen risico niet.