Ketenzorg COPD

Ketenzorg houdt in dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg van verschillende zorgverleners ontvangen. Ketenzorg COPD richt zich op de diagnostiek, de behandeling en de controle van patiënten met COPD. De zorgverleners die bij de zorg voor COPD zijn betrokken voeren deze zorgactiviteiten uit. Zorggroep SEZ bevordert en ondersteunt de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals.

Voor patiënten met COPD zijn regelmatige controles en interventies noodzakelijk. Met een tijdige diagnose, goede behandeling, goede voorlichting en het stimuleren van zelfzorg is achteruitgang van de gezondheidssituatie van de patiënt te voorkomen en kan een patiënt ook langer zelfstandig blijven functioneren.

Bij de zorggroep SEZ zijn 83 huisartsenpraktijken aangesloten die de ketenzorg COPD aanbieden. Samen bieden zij zorg aan meer dan 5.000 patiënten.

Het doel van de ketenzorg COPD is:

  • Een tevreden patiënt
  • Verminderen van de klachten
  • Verbeteren van het inspanningsvermogen
  • Voorkomen van verdere achteruitgang van de longfunctie (FEV1)
  • Voorkomen van exacerbaties (zie ook Zorgpad COPD)
  • Uitstellen of voorkomen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid
  • Verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven
  • Efficiënte en betaalbare (keten)zorg

De inclusiecriteria bij de COPD keten komen overeen met de landelijk gestelde inclusiecriteria. Patiënten die in aanmerkingen komen voor COPD ketenzorg voldoen aan de volgende criteria:

Inclusiecriteria COPD keten Exclusiecriteria COPD keten
COPD patiënten buiten keten, die wel zorg behoeven
Patiënt heeft de diagnose COPD Patiënten met alleen de diagnose astma
Patiënten met het ACOS (Astma COPD overlap syndroom) Patiënten met COPD onder behandeling van de longarts
Patiënt is 18 jaar of ouder Patiënten die niet structureel geprotocolleerde ketenzorg ontvangen om (sociaal) medische redenen of zorg weigeren.
Huisarts is hoofdbehandelaar

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal

De zorggroep biedt voorlichtingsmateriaal aan voor patiënten die deel (gaan) nemen aan een ketenzorgprogramma.Voorbeelden hiervan zijn: