Covid-19

Op deze pagina zijn handige links, documenten en adviezen voor het continueren van zorg rondom het coronavirus terug te vinden.

ZORG VOOR DE ZORGVERLENER
De coronacrisis vraagt veel van zorgverleners. De druk op de zorg is al tijden erg hoog, en het is onduidelijk hoe lang dat nog zo blijft. Het is belangrijk om in deze tijden de mentale gezondheid van uzelf en uw collega’s goed in de gaten te houden. Op de websites van steunpunt coronazorgen, de PsyHAG en de NHGkunt u hiervoor verschillende adviezen vinden.

KETENZORG

Algemeen
Het is belangrijk om ten tijde van de coronapandemie de reguliere en chronische zorg zoveel mogelijk voortgang te laten vinden. In het dossier van InEen Corona - reguliere zorg is informatie te vinden ter ondersteuning hiervan.

Om de kwaliteit van zorg voor (kwetsbare) ketenzorgpatiënten zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk om de meest zorgbehoevende patiënten waar mogelijk met voorrang op te roepen. Het is mogelijk om in de oproepagenda van Calculus inzage te krijgen in de medische urgentie van patiënten. Handleidingen om deze selecties te maken voor uw praktijk in Calculus, vindt u hier.

Zorg op afstand
VIPsamenwerken heeft verschillende functionaliteiten om zorg op afstand te bieden. Denk hierbij aan het versturen van vragenlijsten, thuismetingen en videobellen. Meer informatie is te vinden op de website.

Diabetes

 • DiHAG heeft in, samenwerking met de Stichting Langerhans, een document opgesteld over de diabeteszorg tijdens de COVID-10 pandemie (update oktober 2020). In dit document staan adviezen over de wijze waarop u mensen met diabetes zo goed mogelijk in beeld kunt houden en de noodzakelijke zorg kunt verlenen.

  Voetzorg: Aanvullend op de adviezen van de DiHAG, heeft de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) een advies opgesteld  voor de continuering van (preventieve) voetzorg voor diabetes patiënten met risico op voetcomplicaties.

COPD

 • Door de sterkte toename van het aantal SARS-CoV-2 besmettingen in Nederland zijn er nieuwe CAHAG-adviezen van kracht. Er wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in de huisartsenpraktijk. Het volledige advies vindt u hier.

  U kunt de patiënt thuis digitaal de CCQ/MRC vragenlijst in laten vullen met behulp van VIPsamenwerken.

CVRM

 • Voor het continueren van de zorg voor patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten heeft de HartvaatHAG adviezen opgesteld. Hierin staan adviezen omschreven over bijvoorbeeld thuismetingen, therapietrouw en bepalen van urgentie.

Efficiënt omgaan met de benchmark
Voor de registratie van de ketenzorg adviseren wij u zich op de belangrijkste kwaliteitsindicatoren te concentreren. Een overzicht van deze indicatoren en adviezen over hoe u deze zo efficiënt mogelijk kunt bijhouden vindt u hier

OUDERENZORG

Complicaties door de coronamaatregelen
Uit recent gepresenteerd onderzoek, blijkt dat bij meer dan de helft van kwetsbare ouderen complicaties door de coronamaatregelen zijn ontstaan. Waaronder achteruitgang van mobiliteit en ADL zelfstandigheid, somatische en cognitieve klachten, stemmingsproblematiek en toename van eenzaamheid. Vooral de sociale isolatie heeft veel impact gehad, net als uitgestelde ziekenhuiszorg en minder bewegen.

Adviezen kwetsbare ouderen:

 • Probeer de groep geïsoleerde kwetsbare ouderen extra in de gaten te houden, bijv. via POH
 • Betrek welzijn in de gemeente en seniorenorganisaties in preventie van isolatie
 • Motiveer mensen te blijven bewegen en gebruik te maken van kleinschalige activiteiten in eigen omgeving
 • Overleg laagdrempelig met geriater of specialist ouderengeneeskunde over interventies
 • Maak gebruik van beeldbel MDO’s voor overleg

Herstel en revalidatie na Covid-19
Patiënten kunnen na Covid-19  langdurig klachten ervaren als moeheid, spierpijn, gewrichtspijn, dyspnoe, reuk- en smaakverlies en conditieverlies. De Federatie Medisch Specialisten heeft een leidraad opgesteld met adviezen voor de nazorg voor COVID-19 patiënten.

Voor de revalidatie van Covid-19 patiënten bestaat het GRZ-programma CO-FIT +. Het revalidatieprogramma is óók voor patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar waarbij een multidisciplinaire behandeling als nazorg zeer wenselijk is. Revalidatie is zelfs al mogelijk in de besmettelijke fase. CO FIT+ wordt geboden op de GRZPLUS locaties in Purmerend, Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Daarnaast is ook ambulant (en in de 1ste lijn) revalideren mogelijk. Meer informatie over dit programma vindt u hier.

Het is belangrijk om langdurige klachten na een Covid-19 infectie te (h)erkennen en te begeleiden, met aandacht voor de sociale en psychische impact. Zie voor meer informatie de website van de PsyHAG.

PARAMEDISCHE HERSTELZORG Waaronder diëtetiek, hoe kunt u dit declareren?

Alle patiënten die tijdens hun herstel van COVID-19 ernstige klachten of beperkingen ervaren, hebben vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 recht op volledige vergoeding van paramedische herstelzorg, waaronder diëtetiek. Hierbij geldt het eigen risico en zijn er bepaalde voorwaarden. Kijk op de website van het Zilveren Kruis voor de uitgebreide informatie.

LEEFSTIJLADVIEZEN Hoe behouden we een gezonde leefstijl in tijden van corona?

Tijdens de coronacrisis is het nog belangrijker om de lichamelijke en mentale gezondheid op peil te houden. Daarom zijn er verschillende leefstijladviezen voor thuis waarmee zorgprofessionals mensen kunnen helpen om thuis een gezonde leefstijl te behouden. De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) ) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.