Hart- en Vaatziekten (CVRM)

U bent in uw huisartsenpraktijk onder behandeling voor hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte of vanwege een hart- of vaatziekte.

Hart- en Vaatziekten (HVZ)
In Nederland zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak bij mannen. Er zijn veel risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Door deze risicofactoren te beperken kan de kans op hart- en vaatziekten sterk verminderen.

De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Deze dichtslibbing wordt veroorzaakt door neerslag van vetten en cholesterol in de vaatwand. De bloedvaten vernauwen zich met de jaren langzaam. Op deze beschadigde vaatwand kunnen vervolgens bloedstolsels ontstaan. Als een stukje bloedstolsel loslaat kan dit door de bloedstroom worden meegevoerd en in een kleiner bloedvat vastlopen en het bloedvat afsluiten. Dit kan op verschillende plekken in het lichaam gebeuren en kan een van de volgende ziektes (aandoeningen) tot gevolg hebben:

  • hartinfarct
  • pijn op de borst (angina pectoris)
  • beroerte (cerebrovasculair accident (CVA))
  • TIA (Transient Ischaemic Attack)
  • aneurysma aortae (ballonvormige uitzetting van de lichaamsslagader)
  • etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden of claudicatio intermittens).

De huisartsen in Nederland hebben een centrale rol bij de opsporing en adequate behandeling van cardiovasculaire risicofactoren en ziekten. Zij doen dit samen met hun praktijkondersteuners.

Hart- en vaatziekten zijn deels te voorkomen of te vertragen door tijdig, dat wil zeggen preventief, de risicofactoren hiervoor behandelen. Dit gebeurt vaak onvoldoende.

Bel direct 112 bij verschijnselen van een hartinfarct, CVA of bij een plotseling pijnlijk wit, koud been.

Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM)
CVRM staat voor de opsporing, behandeling en follow-up van risicofactoren voor het krijgen van een hart- of vaatziekte, inclusief leefstijladvies en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten. Het doel is hart- en vaatziekten bij zoveel mogelijk mensen in Nederland te voorkomen.

Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, betekent niet altijd, dat u klachten heeft.

Risicofactoren
Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die ertoe kunnen leiden dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte. Als u een erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en/of vaatziekten dan kunt u die erfelijke aanleg niet veranderen.

Leeftijd is ook een risicofactor: elk jaar dat u ouder wordt, neemt uw risico op hart- en vaatziekten toe. Verder hebben mannen meer kans om op jongere leeftijd hart- en vaatziekten te krijgen dan vrouwen. De andere risicofactoren vindt u hieronder:

roken02.jpg
Roken
hartenvaatziekten02.jpg
Hart en vaatziekten
in familie
bank_hangen02.jpg
Weinig lichaamsbeweging
bloeddruk02.jpg
Hoge bloeddruk
ongezonde_voeding02.jpg
Ongezonde voedingsgewoontes
overgewicht02.jpg
Overgewicht
(hoog BMI)
cholesterol_slagader02.jpg
Hoog
cholesterolgehalte
alcohol_drinken02.jpg
Overmatig
alcoholgebruik
stress-meter.jpg
Stress