Hart- en vaatziekten (CVRM) – ketenzorg

Uw huisarts geeft aan dat u een sterk verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten of u heeft een hart of vaatziekte gehad. Hij/zij of de praktijkondersteuner vertelt u vervolgens over de ketenzorg. Ketenzorg betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, om u de beste behandeling te geven. Via de zorggroep werken huisartsen samen met andere zorgverleners. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met diëtisten, het huisartsenlaboratorium (SALT) en specialisten uit het ziekenhuis.

De CVRM zorg vindt grotendeels plaats in de eigen huisartsenpraktijk. Als u in de huisartsenpraktijk onder controle bent is uw huisarts of praktijkondersteuner uw aanspreekpunt. De huisarts of praktijkondersteuner schrijft u mogelijk medicatie voor, adviseert over leefstijl en verwijst u soms naar andere zorgverleners. Indien nodig overlegt uw huisarts met de specialist (internist) uit het ziekenhuis. Gezamenlijk proberen de zorgverleners u te helpen het risico op (een herhaling van) hart- en vaatziekten te verminderen.

Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt voor een zorgprogramma (ketenzorg) voor mensen met een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Hierin staat welke zorg geleverd wordt, door wie en tegen welke vergoeding. Ook wordt hiermee de kwaliteit van de zorg bewaakt.

Het zorgprogramma CVRM voldoet aan de landelijke zorgstandaarden.