Fundusfotografie

Een fundusfoto is een foto van het netvlies (aan de binnenkant van het oog). Met behulp van een fundusfoto worden de bloedvaatjes van het netvlies beoordeeld. Eventuele afwijkingen kunnen op deze wijze in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld.

Wanneer een patiënt gediagnostiseerd is met diabetes mellitus type 2 wordt één keer per 2 jaar een fundusfoto gemaakt. Na 2 maal een goede uitslag wordt de fundusfoto één keer per 3 jaar gemaakt. De fundusfoto wordt vergoed vanuit de ketenzorg DM2 en wordt uitgevoerd door huisartsenlaboratorium SALT.

Het fundus onderzoek

Tijdens het onderzoek worden er met een speciale camera foto’s gemaakt van het netvlies (aan de binnenkant) van het oog. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Op de website van SALT vindt u het totaaloverzicht van alle locaties waar fundusfotografie wordt uitgevoerd.

Aanmelding patiënt bij SALT

Voor de 1e fundusfoto voor een nieuwe ketenzorg DM2 patiënt geldt uitvoering onderzoek binnen 3 maanden na de datum diagnose DM2. Aanmelding van een nieuwe patiënt voor een fundusfoto bij voorkeur via Zorgdomein of per mail. Uitgebreide informatie over het fundusproces kunt u vinden in de informatiekaart fundusfotografie DM2 ketenzorg. Download de informatiekaart via de kennisbank. Het fundusproces is in schema-vorm is hier ook terug te vinden.

Patiënten voorlichtingsfolder

U kunt een voorlichtingsfolder downloaden via de rechterkolom op deze pagina ter ondersteuning bij de communicatie aan de patiënt.

HIS registratie voor benchmark

Registreer elke 2 jaar de fundusgegevens in uw HIS. Met daarbij het advies om minimaal DAFU FZ (datum) te registeren (ook wanneer er reden is om geen fundusfoto meer te doen).

Patiënt onder behandeling bij oogarts

Indien een patiënt onder behandeling is bij de oogarts dient minimaal de datum waarop de fundus is uitgevoerd (DAFU) in het HIS geregistreerd te worden voor de benchmark uitspoel. Registreer bij voorkeur ook of een patiënt retinopathie heeft (DMRP).

Uitzonderingen

Registreer de volgende velden indien een patiënt geen fundusfoto (meer) wil laten maken. Reden kan zijn dat patiënt ouder is dan 80 jaar of onder behandeling is bij de oogarts.

  • DAFU (datum): registreer datum consult waarin met de patiënt is besproken dat fundusfoto niet meer wordt gemaakt.
  • FUFO FA (fundusscopie): registreer reden van fundusfoto weigering (b.v. onder behandeling bij de oogarts of een kwetsbare oudere patiënt).

Uitgebreide informatie over het registeren van fundusgegevens in het HIS vindt u in de informatiekaart fundusfotografie DM2 ketenzorg. Download de informatiekaart via de kennisbank.

Zie de pagina over de kwaliteitsindicatoren voor een overzicht van alle benchmarkindicatoren.