Inzicht

Ketenzorgdashboard

Hoe ziet het dashboard van onze ketens eruit en wat kunt u ermee? Klik hier

Zorginhoudelijke rapporten

Hier kan o.a. de oproepagenda of het kwartaalrapport worden uitgedraaid.

Lees meer

Patiënt selecteren

Voor een instructie voor het selecteren van patiënten klikt u hier.

Enkele voorbeeldselecties vindt u hier.

Populatiedashboard

Het populatiedashboard geeft u inzicht in de leeftijdsopbouw van uw patiëntenpopulatie en daarbinnen de verdeling naar aantal contacten < 12 maanden, wijktype, geslacht, gezondheidsrisico, chronische ziekten, etc.

Klik hier voor de handleiding.