Diabetes Mellitus (DM2) – ketenzorg

Uw huisarts stelt de diagnose diabetes mellitus type 2. Hij/zij of de praktijkondersteuner vertelt u vervolgens over de ketenzorg. Ketenzorg betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, om u de beste behandeling te geven. Via de zorggroep werken huisartsen samen met andere zorgverleners. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met diëtisten, diabetesverpleegkundigen, het huisartsenlaboratorium (SALT) en specialisten uit het ziekenhuis.

De diabeteszorg vindt grotendeels plaats in de eigen huisartsenpraktijk. Als u in de huisartsenpraktijk onder controle bent is uw huisarts of praktijkondersteuner uw aanspreekpunt. De huisarts of praktijkondersteuner geeft u mogelijk medicijnen, adviseert u over leefstijl en verwijst u soms naar andere zorgverleners. Indien nodig overlegt uw huisarts met de specialist (internist) uit het ziekenhuis.

Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt voor een zorgprogramma (keten) voor mensen met diabetes type 2. Hierin staat welke zorg geleverd wordt, door wie en tegen welke vergoeding. Ook wordt hiermee de kwaliteit van de zorg bewaakt.

In het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 wordt alle zorg omschreven:

  • waaruit bestaat de zorg
  • op welke punten vindt controle plaats
  • hoe vaak en wanneer vinden deze controles plaats
  • bij uitslagen: vervolgactie of doorverwijzing
  • welke zorgverleners zijn betrokken

Het zorgprogramma Diabetes mellitus 2 voldoet aan de landelijke zorgstandaarden.