Ketenzorg, wat is het?

U heeft diabetes, COPD of een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en uw huisarts is aangesloten bij de zorggroep SEZ. Wat betekent dit voor u?

Bij een ketenprogramma of zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken (bijvoorbeeld huisarts, diëtist, laboratorium, e.d.). Samen zorgt dit voor één beleid met betrekking tot diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening. De patiënt staat centraal binnen een netwerk van zorgverleners. Dit wordt ketenzorg genoemd.

De ketenzorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk. Het gebeurt samen met andere lokale zorgverleners en in overleg met het ziekenhuis (de tweede lijn). Deze zorg is gericht op uw persoonlijke situatie. Door middel van goede voorlichting, een individueel zorgplan en leefstijladviezen wordt u behandeld.

Een ketenprogramma is gebaseerd op en voldoet aan landelijke zorgstandaarden en richtlijnen.

Rol zorggroep SEZ
Zorggroep SEZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ketens diabetes type 2, COPD en CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten). Wij bewaken de start, invoering en kwaliteit van deze ketens. Daarnaast maken wij afspraken met uw zorgverzekeraar. Deze afspraken zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg aan u als patiënt met een chronische aandoening en afstemming van de financiering van deze ketenzorg.

Diabetes type 2
Diabetes, suikerziekte, is een chronische aandoening. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet meer zelf binnen de normale grenzen houden. U heeft een hoog risico op meer klachten als uw bloedsuikerspiegel niet onder controle komt.

COPD
COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en de longen steeds minder goed werken. De oorzaak is een voortdurende (‘chronische’) ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Hierdoor raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd.

(Verhoogd risico op) hart- en vaatziekten keten (CVRM)
Vernauwing van de bloedvaten, door vetten of ontstekingscellen in de vaatwand, kan hart -en vaatziekten veroorzaken zoals: pijn op de borst (angina pectoris), een hartinfarct, een beroerte of andere vaatproblemen. Hart- en vaatziekten zijn deels te voorkomen of te vertragen door op tijd de risicofactoren (zoals hoge bloeddruk, cholesterol, roken, overgewicht, stress) te behandelen en een gezonde leefstijl te stimuleren. De professionele ondersteuning hierbij heet Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).