Kwaliteit

Onderdeel van de ketenzorg is dat de huisartsenpraktijk elk jaar diverse kwaliteitsindicatoren registreert. Het doel hiervan is aan te tonen dat alle patiënten in beeld zijn en om te sturen op de uitkomsten van de indicatoren. Er is een onderscheid in het soort indicatoren die u moet registeren:

  • 5% indicatoren;
  • NHG indicatoren (kwaliteitsindicatoren)

5% indicatoren

Dit zijn landelijk vastgestelde indicatoren. De huisartsenpraktijken die deelnemen aan de COPD ketenzorg moeten deze indicatoren behalen om de laatste 5% van het ketenzorgtarief uitgekeerd te krijgen van de zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om het behalen van de gestelde norm op zorggroepniveau; een gezamenlijk belang dus.

Indien deze prestatie-indicatoren op zorggroepniveau niet gehaald worden, wordt de zorggroep gekort op de uitkering van deze laatste 5% van het ketenzorgtarief. In de onderstaande tabellen staan de normen van de 5% indicatoren. Zie voor meer informatie de overzichten aan de rechterkant.

Diabetes Keten

Indicator

Norm (geregistreerd)

Nierfunctie (eGFR)

90%

Fundusfoto

80%

Voetcontrole

80%

COPD keten

Indicator

Norm (geregistreerd)

Functioneren (CCQ/MRC)

70%

Rookstatus

80%CVRM Keten

Indicator

Norm (geregistreerd)

Bloeddrukregistratie

80%

Rookstatus

80%

LDL registratie(5jr)

90%NHG indicatoren (kwaliteitsindicatoren)

Naast de 5% indicatoren is er een flink aantal andere kwaliteitsindicatoren. Voor deze indicatoren geldt geen registratienorm gekoppeld aan financiering. De indicatoren zijn volgens de NHG wel van belang voor goede patiëntenzorg. Daarom is het belangrijk om deze zo volledig mogelijk te registeren. Welke indicator vindt u belangrijk voor uw patiëntenzorg?

De verzamelde benchmarkgegevens kan de huisartsenpraktijk (en de zorggroep) gebruiken om de kwaliteit van zorg te verhogen, als ook de kwaliteit van ondersteuning (o.a. opleiding, adviezen op maat en voorlichting).

Zie voor een overzicht van deze indicatoren de documenten aan de rechterkant.