OPEN - Zaanstreek - Waterland

Deze pagina is bedoeld voor huisartsenpraktijken uit Zaanstreek en Waterland. De huisartsenpraktijken van Midden-Kennemerland worden geïnformeerd door hun huisartsenvereniging.

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het wettelijk recht op online inzage in hun medisch dossier conform de NHG richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. HZW, SEZ en LHV kring NHM vormen de regiocoalitie die het regionale OPEN project uitvoert.

Aan de rechterkant van de pagina vindt u nuttige links m.b.t. OPEN.

 

Veelgestelde vragen OPEN

 1. Welke informatie is beschikbaar voor patiënten van huisartsenpraktijken die deelnemen aan OPEN?

  De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

  • Medicatie-overgevoeligheid
  • Actuele medicatie
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Correspondentie
  • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden
  • Episodes
   • Actuele episodes - met én zonder attentiewaarde
   • Afgesloten episodes - alleen met attentiewaarde
   • E- en P-regels van het consult
    • Let op! Dit geldt voor alle E- en P-regels die u heeft ingevoerd nadat u met online inzage gestart bent en niet alle E- en P-regels die u voor dit moment heeft vastgelegd.
 2. Hoe voorkom ik dat patiënten hun medisch dossier opvragen en delen met onbevoegden?

 3. Wat is het doel van OPEN?

  Het programma OPEN ondersteunt huisartsen en, waar mogelijk, andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten. Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens.

 4. Ontvangen huisartsen een vergoeding voor het mogelijk maken van online inzage?

  Huisartsen die aangesloten zijn bij een regionale coalitie declareren tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde. Hiervoor moet een huisartsenpraktijk

  • een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de regio coalitie
  • een ICT scan laten uitvoeren door Zorgring (voor nulmeting OPEN)
  • gezamenlijk een e-Learning en klassikale training volgen (per praktijk één huisarts, één POH en één doktersassistente)
  • een portaal of PGO-koppeling hebben voor uw patiënten
  • uw patiënten informeren over het bestaan hiervan.
 5. Kunnen kinderen gegevens inzien? Hoe zit het met vertrouwelijke gegevens die ouders zien over hun kind? En met de vertrouwensrelatie huisarts-kind?

 6. Per 1 juli 2020 is de E- en P-regel zichtbaar voor patiënten. Wanneer is de S- en O-regel zichtbaar?