Over ons

Samen Eerstelijns Zorggroep (HZW SEZ) is een eerstelijns-organisatie in Zaanstreek & Waterland. HZW SEZ verleent en organiseert de ketenzorg voor chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) en Ouderenzorg.

Daarnaast ondersteunen wij samenwerkingen met huisartsenpraktijken en overige eerste- en tweedelijnszorg organisaties en de verschillende domeinen (sociaal domein en gemeente). Verder stimuleert en initiëren wij scholingen, projecten en zorginnovaties.

Samen is één van onze kernwaarden: we werken nauw samen met aangesloten huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuisorganisatie, gemeentes.

Ons aandachtsgebied telt ongeveer 330.000 inwoners in de regio, 134 huisartsen en 95 huisartsenpraktijken.

Op dit moment werken er circa 30 medewerkers aan de doorontwikkeling van ketenzorg, zorgverbetering en ondersteuning van huisartsenpraktijken.