Persoonsgerichte zorg

Met persoonsgerichte zorg ligt de nadruk niet op ziekte en zorg, maar op de manier waarop de patiënt in het leven staat en diens mogelijkheden om een betekenisvol leven te leiden. Dit vraagt om maatwerk en dat start met een goed gesprek waarbij de patiënt betrokken is bij het behandelplan en zelf meer regie neemt over de eigen gezondheid en kwaliteit van leven.

“Het maakt mijn werk leuker omdat ik zie dat mensen daadwerkelijk met een oplossing komen die voor hun ook werkt,” vertelt een huisarts.

Wat levert persoonsgerichte zorg de patiënt op?

 • Niet de aandoening centraal maar aandacht voor de persoon in zijn geheel
 • Motivatie omhoog
 • Meer therapietrouw
 • Vitaler en actiever

Wat levert persoonsgerichte zorg de zorgverlener op?

 • Beter inzicht in behoeften van de patiënt en zorg op maat
 • Betere gesprekken
 • Meer instrumenten en tools
 • Meer voldoening en werkplezier

Wat levert persoonsgerichte zorg de praktijk op?

 • Verbetering van kwaliteit van zorg
 • Betere resultaten
 • Werkdruk omlaag
 • Verbetering multidisciplinaire samenwerkingen

Welke ondersteuning bieden wij bij persoonsgerichte zorg?

 • Scholingen zoals onder andere ‘Regie voor 2’. Zie voor de data onze scholingsagenda.
 • Toekomstbestendige Huisartsenzorg
 • Op maat bij laaggeletterdheid en culturele diversiteit bij patiënten

Persoonsgerichte zorg voor iedereen
ASF Noord-Holland ondersteunt huisartsen in achterstandswijken op het gebied van laaggeletterdheid. Er is subsidie voor middelen zoals de tolkentelefoon of scholing. Bekijk op de website van AFS de toolkit laaggeletterdheid en de toolkit anderstaligen. Zie voor webinars op het gebied van laaggeletterdheid en anderstaligen onze scholingsagenda.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg met Positieve Gezondheid
Toekomstbestendige Huisartsenzorg is een nieuwe financieringsmogelijkheid vanuit Zilveren Kruis om de huisartsenzorg te ondersteunen. In de regio Zaanstreek Waterland gaan we vanuit Toekomstbestendige Huisartsenzorg aan de slag met meer persoonsgerichte zorg door middel van het concept Positieve Gezondheid. Vanuit HZW SEZ ondersteunen wij de huisartsenzorg hierin door middel van scholingen en coaching-on-the-job.

‘Ik merk dat de arts-patiëntrelatie hierdoor verbetert. Dat is wat mij aan het werken met Positieve Gezondheid heel veel energie geeft en de moed om het steeds weer opnieuw te gaan doen,’ vertelt een zorgverlener.

‘Je bent veel meer dan je ziekte, het is om de patiënt weer mens te laten worden. Daar gaat het om,’ vertelt grondlegster Machteld Huber in deze YouTube video.

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve gezondheid omvat een bredere kijk op gezondheid waarbij de nadruk niet op een aandoening alleen ligt, maar vooral op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hierin is het belangrijk dat de zorgverlener niet alleen uitgaat van ziekte en zorg, maar ook van gezondheid en gedrag. Zo draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Door de patiënt in zijn kracht te zetten, zorg je ervoor dat patiënten zelf meer regie nemen voor hun eigen gezondheid en kwaliteit van leven.

Positieve Gezondheid gebruikt het spinnenweb als een tool. Dit spinnenweb omvat verschillende levensgebieden en kan als gespreksinstrument gebruikt worden. Overigens is het spinnenweb ook verkrijgbaar voor kinderen, jongeren en is er een eenvoudige versie beschikbaar voor bijvoorbeeld laaggeletterde patiënten.

“Met Positieve Gezondheid leert de patiënt om het probleem meer bij de ‘wortel’ aan te pakken en niet dat de dokter maar blijft dweilen met de kraan open,” vertelt Mark Koster, huisarts Gezondheidscentrum Saendelft.

Video's

Handige links

 Handige documenten

Vragen over persoonsgerichte zorg?

Anna Voskamp

Neem voor meer informatie over contact op met Anna Voskamp (projectcoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg) via info@zorggroepsez.nl of 0299 41 61 59.

 

 

 

 

 

 


Aanbevolen sites