Kosten en verzekering

Zorggroep SEZ is actief in Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland. Wij bieden huisartsenpraktijken de volgende ‘ketenzorgprogramma's’ aan:

Als lokale zorg goed op elkaar is afgestemd, kunnen ziekenhuisopnames of ernstige complicaties soms voorkomen worden. Het resultaat hiervan is beter afgestemde zorg voor u en beheersing van uw zorgkosten. Daarom zorgen wij voor afstemming en samenwerking tussen de huisarts met zijn praktijkondersteuners, diëtist, laborant, medisch specialist en andere hulpverleners. Zo willen wij de zorg voor chronisch zieken verder verbeteren.

Kosten
Als een behandeling deel uit maakt van een ketenzorgprogramma worden de kosten ervan niet verrekend met uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit voor u. Elk kwartaal declareren wij namens uw huisartsenpraktijk een tarief. Van dit tarief wordt uw volledige ketenzorg betaald. Hierover zijn afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. U ziet dit tarief op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat u in de maanden dat namens u gedeclareerd wordt geen gebruik heeft gemaakt van ketenzorg. Het tarief is echter een gemiddeld tarief. Dit houdt in dat u soms meer en soms minder zorg afneemt, voor hetzelfde tarief.

Mocht behandeling in het ziekenhuis nodig zijn dan wordt het ketenzorgprogramma (tijdelijk) gestopt omdat uw zorg anders dubbel wordt betaald. Een deel van de voordelen van ketenzorg valt dan (tijdelijk) weg.

Huisartsenzorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering en wordt altijd vergoed.

De zorg die onder de ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 valt is: De zorg die onder de ketenzorg COPD valt is: De zorg die onder de ketenzorg CVRM valt is:
 • Alle consulten in de praktijk van de huisarts en praktijkondersteuner (gemiddeld 4x per jaar)
 • Alle consulten van de diabetesverpleegkundige in de huisartsenpraktijk.
 • Alle consulten van de diëtist (tot 4 uur per jaar), op verwijzing, bij gecontracteerde diëtisten.
 • Het verrichten van jaarlijkse voetscreening in de praktijk.
 • Het maken van een fundusfoto (netvliesfoto).
 • Stoppen met Roken begeleiding (1x per jaar) in de huisartsenpraktijk
 • Overleg met een specialist in het ziekenhuis over u als patiënt.
 • Alle consulten in de praktijk van de huisarts en praktijkondersteuner (gemiddeld 1 tot 2x per jaar)
 • Alle consulten van de diëtist (tot 4 uur per jaar), op verwijzing, bij gecontracteerde diëtisten
 • Het verrichten van de longfunctietest in de praktijk of bij het SALT laboratorium
 • Stoppen met Roken begeleiding (1x per jaar) in de huisartsenpraktijk
 • Overleg met een specialist in het ziekenhuis over u als patiënt
 • Alle consulten in de praktijk van de huisarts en praktijkondersteuner (1 tot 4x per jaar afhankelijk van uw situatie).
 • Alle consulten van de diëtist (tot 4 uur per jaar), op verwijzing, bij gecontracteerde diëtisten.
 • Stoppen met Roken begeleiding (1x per jaar) in de huisartsenpraktijk
 • Overleg met een specialist in het ziekenhuis over u als patiënt.