Werkwijze

De patiënt
Dat uw zorg zoveel mogelijk dicht bij huis geboden wordt vinden we belangrijk. Samen en in overleg met u en met andere zorgverleners als dat nodig is. En indien gewenst of nodig: samen met uw familie of andere mensen die u behulpzaam zijn. Deze werkwijze is goed voor u als patiënt en onderstreept wat ons betreft ook waar de kracht ligt van het ziekenhuis (specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen). Specialisten van het ziekenhuis zijn voor de huisarts namelijk belangrijk om  éénmalig of af en toe te raadplegen. En uiteraard als een bezoek aan (of opname in) het ziekenhuis nodig is.

De huisarts
Voor de zorggroep zijn zowel de huisarts als andere zorgverleners belangrijk: om samen, en in overleg met u, goede zorg te leveren. De huisartspraktijk is hierbij meestal waar het begint. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid gaat u meestal als eerste langs uw huisarts nietwaar? De zorggroep vindt het dan ook heel belangrijk om op verschillende manieren contact met de huisartsen te onderhouden. Als SEZ weet wat er leeft kan zij de praktijken ook beter van dienst zijn. Zo simpel is het.

Andere zorgverleners
Ketenzorg is pas ketenzorg als er wordt samengewerkt met andere zorgverleners. U kunt hierbij denken aan diëtisten en fysiotherapeuten maar ook het huisartsenlaboratorium SALT of aan de specialisten van de verschillende ziekenhuizen. Deze organisaties en personen zijn van groot belang voor de begeleiding van de patiënt met een chronische aandoening of ziekte.

De zorggroep en haar medewerkers
Om op nieuwe vragen ontwikkelingen in te kunnen gaan werkt de zorggroep met enkele vaste medewerkers in combinatie met een groep mensen die in deeltijd en flexibel werk kunnen verrichten wat in een bepaalde periode belangrijk is.  In de praktijk functioneert de groep als één ploeg mensen die klaarstaat om te doen wat nodig is.