Voetonderzoek

Door diabetes kunnen de bloedvaten en zenuwen in uw voeten beschadigd raken. Het bloed stroomt dan minder makkelijk naar de huid van uw voeten en tenen. U krijgt minder gevoel in uw voeten en kunt zo ongemerkt wondjes en blaren krijgen. De wondjes genezen minder snel en kunnen gemakkelijk ontsteken. Controleert u uw voeten daarom regelmatig op wondjes, kloofjes of blaren (ook tussen de tenen).

Jaarlijks zal de huisarts of praktijkondersteuner een uitgebreid voetonderzoek uitvoeren, om na te gaan of er risico’s zijn op voetproblemen. Afhankelijk van de ernst van het risico of de reeds ontstane schade is een verwijzing naar de podotherapeut of pedicure mogelijk.

De vergoeding van de kosten van een bezoek aan de podotherapeut of pedicure hangt af van de ernst van uw voetproblemen en van uw zorgverzekeraar. U kunt dit navragen bij uw eigen verzekeraar.

Voor meer informatie over de verzorging van uw voeten bij diabetes verwijzen wij u naar www.thuisarts.nl

voetonderzoek.jpg