Voetonderzoek

De voeten van patiënten met DM2 kunnen bijzonder kwetsbaar zijn door (een combinatie van) neuropathie, perifeer vaatlijden en/of stijfheid van de voetgewrichten. Regelmatig en volledig voetonderzoek, gecombineerd met gerichte voorlichting over voetverzorging, kan ernstige voetproblemen en amputaties voorkomen.

Wanneer een patiënt gediagnostiseerd is met diabetes mellitus type 2 vindt minimaal 1x per jaar voetonderzoek plaats bij alle patiënten binnen de ketenzorg SEZ (dit geldt ook voor patiënten woonachtig in verzorgingshuizen). Het voetonderzoek wordt meestal uitgevoerd door de POH, diabetesverpleegkundige en soms door de huisarts. Dit verschilt per huisartsenpraktijk.

Het voetonderzoek bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Anamnese
 2. Inspectie (inclusief standsafwijkingen en bewegelijkheid)
 3. Testen van de sensibiliteit
 4. Uitvoering
  • Palpatie van de arteriële pulsaties
  • (eventueel) doppleronderzoek
  • Prayer sign

Uitgebreide informatie over het voetonderzoek kunt u vinden in de informatiekaart voetenonderzoek. Download de informatiekaart via de Kennisbank - diabetes

Sims-classificatie, zorgprofielen en podotherapeut

Het bepalen van de Sims-classificatie houdt in dat de sensibiliteit en de doorbloeding van de voeten wordt bekeken. Het risico op voetulcera bepaalt vervolgens de classificatie. Op de muismatkaart voetzorg (nieuwe versie volgt z.s.m.) staan alle classificaties en de vertaling naar zorgprofielen schematisch weergegeven. Op de achterzijde staat uitgebreide informatie over de verschilende zorgprofielen.

Verwijzing podotherapeut

Vanaf Sims 1 (met zorgprofiel 2) verwijst u naar de podotherapeut. Hiervoor geldt dat een eenmalige verwijzing voor voetzorg bij DM2, zolang de medische situatie niet wijzigt voldoende is (jaarlijkse verwijzing is dus niet nodig). De patiënt dient zelf een afspraak te maken bij de podotherapeut. Eventuele verwijzing naar pedicure wordt door podotherapeut geregeld.

Hulpmiddelen (zie rechterkant pagina)

Ter ondersteuningen hebben wij voor u een aantal documenten beschikbaar gesteld:

 • Een totaaloverzicht met alle contactgegevens van de podotherapeuten in de regio's
 • Een voorbeeld van een verwijsformulier voetzorg
 • Een voorbeeld screening formulier voeten

Patiënten voorlichtingsbrief

Adviseer de patiënt over zelfverzorging en aanschaf goeie schoeisel, een voorbeeld vindt u in de kennisbank.

HIS registratie voor benchmark

Registreer jaarlijks alle gegevens en wijzigingen rondom voetzorg (incl. eventuele overdrachtsinformatie van de podotherapeut) in het HIS. Voor juiste registratie van de voetzorg indicator is een minimale jaarlijkse registratie van Sims-classificatie nodig: Risico voetulcera (NHG code RIVU SQ).

Belangrijk: het registeren van het zorgprofiel komt niet mee in de benchmarkuitspoel. Ook andere informatie vermeld in een open tekstveld in het HIS wordt niet meegenomen.

Indien de patiënt voor de voetzorg onder behandeling is bij de podotherapeut dient ook jaarlijks de Sims-classificatie (RIVU SQ) in het DM2 protocol geregistreerd te worden voor de benchmark. Vraag de podotherapeut om een jaarlijkse overdracht.

Zie de pagina over de kwaliteitsindicatoren voor een overzicht van alle benchmarkindicatoren.