Voordelen ketenzorg

Uw zorggroep
Zorggroep SEZ organiseert de ketenzorg in Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland. We ondersteunen, op verzoek, praktijken en andere lokale zorgverleners. Voor de aangesloten huisartsen organiseren wij de chronische zorg voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes mellitus type 2 of COPD. Dit doet de zorggroep vanuit een rol op de achtergrond. De relatie tussen de huisarts/huisartsenpraktijk en de patiënt staat voorop. Daar krijgt de zorg inhoud en betekenis.

Voor u als patiënt zitten er voordelen aan deelname aan de ketenzorg.

Kwaliteit
Huisartsen en andere zorgverleners die ketenzorg leveren en deelnemen aan de zorggroep werken volgens vastgestelde protocollen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars. Jaarlijks wordt getoetst of onze ketenzorg aan de kwaliteitsnormen voldoet. De zorggroep SEZ coördineert dit en zorgt ervoor dat de kennis van alle deelnemers op peil is. 

Financieel
Als een behandeling deel uit maakt van een ketenzorgprogramma worden de kosten ervan niet verrekend met uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit voor u. Elk kwartaal declareren wij namens uw huisartsenpraktijk een tarief. Van dit tarief wordt uw volledige ketenzorg betaald.Voor meer informatie kunt u naar de pagina over kosten en verzekering.

Afzien van ketenzorg
Als patiënt met een chronische aandoening wordt u door uw huisarts uitgenodigd voor periodieke controles. Afhankelijk van uw ziekte zal dit een of meerdere keren per jaar gebeuren. U maakt dan gebruik van het ketenzorgprogramma van uw huisartspraktijk.
Het kan echter zijn dat u er bewust voor kiest geen gebruik te willen maken van deze periodieke controles. Geef u dit dan door aan uw huisarts. Mocht u van gedachten veranderen en toch overwegen om deel te nemen aan het ketenzorgprogramma dan is dat mogeijk. Neemt u ook dan contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.